Τα χαρακτηριστικά και η δύναμη της αγάπης

Ένα θέμα, που πάντα συγκινεί την ανθρώπινη ψυχή. Ασκεί μία μυστική γοητεία επάνω μας. Γιατί έτσι είναι πλασμένος ο άνθρωπος για να αγαπάει και να αγαπάται. Ότι είναι ο αέρας για τα πουλιά και ο ήλιος για τα λουλούδια, είναι και η αγάπη για την ζωή του ανθρώπου.

0

Η ευχή μας φέρνει κοντά στον Χριστό

Η ευχή μας φέρνει κοντά στον Χριστό

0

Κύριε και Σωτήρα μου, όταν βρισκόμουν μέσα στις θλίψεις με παρηγόρησες

Κύριε και Σωτήρα μου, όταν βρισκόμουν μέσα στις θλίψεις με παρηγόρησες

0

Δεν φθάνουμε στο άπειρο προσθέτοντας αριθμούς!

Δεν φθάνουμε στο άπειρο προσθέτοντας αριθμούς!

0

Το μυστικό του Αγίου Πορφύριου

Το μυστικό του Αγίου Πορφύριου

0

Η Εκκλησία ως αγάπη και ευθύνη

Η Εκκλησία ως αγάπη και ευθύνη

0

Αναζητώντας τον Άγγελο Κυρίου

Αναζητώντας τον Άγγελο Κυρίου

0

Η μονολόγιστη ευχή

Η μονολόγιστη ευχή

0

Για να έχουν αποτέλεσμα οι Προσευχές μας

Για να έχουν αποτέλεσμα οι Προσευχές μας

0

Να λέμε όλο και περισσότερο την «ευχή»

Να λέμε όλο και περισσότερο την «ευχή»

0