Μια Ισχυρη Προσευχη Για Την Προστασια Της Πατριδας Μας Απο Τις Δυσκολες Καταστασεις

Ανεξάρτητα από το πως θα ενεργήσει ο καθένας μας στις κρίσιμες αυτές στιγμές για την Πατρίδα μας και τις πολιτικές πεποιθήσεις που έχει, η καταφυγή με πίστη στον Θεό και η θερμή προσευχή μας, ώστε Εκείνος να «αναλάβει» να προστατεύσει τη χώρα μας και εμάς τους ίδιους και παράλληλα, να

0

Προευχή υπέρ των κοιμηθέντων

Μνήσθητι Κύριε ημών Ιησού Χριστέ δια πρεσβειών της Παναχράντου Σου Μητρός Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας των δούλων σου, των κοιμηθέντων, και συγχώρησον, ανάπαυσον και ανάστησον αυτούς , ψυχή τε και σώματι, εις ανάστασιν ζωής εν τη εσχάτη Σου ημέρα: Έτι δε, μνήσθητι πάντων των : ¯ Εν παντί

0

Το θαύμα της προσευχής των θλιμμένων και ταπεινών

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης «Ο Κύριος, δεν ευαρεστείται με την προσευχή των υπερηφάνων. Όταν όμως θλίβεται η ψυχή του ταπεινού ανθρώπου, ο Κύριος πάντα την εισακούει. Ένας γέρος ασκητής, που ζούσε στις πλαγιέςτου όρους Άθω, είδε ότι οι προσευχές των μοναχών ανέβαιναν στους ουρανούς· και εγώ δεν εκπλήττομαι γι’ αυτό.

0

Προσευχή για το κακό

Πολύ συχνά στην εποχή μας πολλοί  άνθρωποι βάλλονται από αρνητικές επιδράσεις. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την καταπολέμηση της μαύρης μαγείας είναι η απίστευτα ισχυρή προσευχή του Αγίου Κυπριανού για να σπάσει κάθε κακό και να  ενισχύσει την πίστη στον δημιουργό του.

0

Προσευχή για προστασία

Λέγε την σωτήρια προσευχή με τα χείλη και με την καρδιά συνεχώς… Η κάτωθι σύντομος προσευχή είναι παντοδύναμον όπλον κάθε χριστιανού:

0

Προσευχή Υπέρ Υγείας αρρώστου

Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τους ασθενούντας αδελφούς ημών επίσκεψαι εν τω ελέει σου.

0

Ευχη Κατα Της Βασκανιας-Κακο Ματι

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι, ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβαλών και τους αγίους σου τρείς Παίδας σώους διαφυλάξας.

0

Προσευχή: Το «Πάτερ ημών»

«Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό, να έρθει η βασιλεία σου· να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών

0

Ευχή στην Αγία Τριάδα – Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Δόξα σοι, Παναγία Τριάς, ο Θεός ημών   Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

0

Προσευχή στον Κύριο – Αγίου Ευστρατίου

Ευχή του Αγίου Ευστρατίου στον Κύριο Ιησού Χριστό

0