Διδαχές

Αυτα ειναι τα δωδεκα αμαρτηματα, τα οποια καθε ανθρωπος, πρεπει να αποφευγει.

Τα δώδεκα αμαρτήματα, στα οποία κάθε άνθρωπος, πρέπει να αποφεύγει.

1ος Βαθμός είναι, όταν κάνει κάποιος το καλό, όχι δε καλώς, αλλά σμίγει το καλό με το κακό.

2ος Βαθμός
είναι, η τελεία αργία του καλού.

3ος Βαθμός είναι, η προσβολή του κακού στο λογισμό.

4ος Βαθμός είναι, ο συνδιασμός, ή συνομιλία με τον λογισμό.

5ος Βαθμός είναι η πάλη που γίνεται πριν την αμαρτία.

6ος Βαθμός
είναι η συγκατάθεση να γίνει η αμαρτία.

7ος Βαθμός είναι η κατά διάνοια αμαρτία που γίνεται προ του έργου όπου ο άνθρωπος τυπώνει εις τον νούν του την αμαρτία τόσο παστρικά ωσάν να την κάνει με το έργον.

8ος Βαθμός είναι, αυτή η πράξη και κατ’ ενέργεια αμαρτία.

9ος Βαθμός είναι, η συνήθεια όταν γίνεται η αμαρτία συχνά.

10ος Βαθμός
είναι, η έξις της αμαρτίας, η οποία με βία και δυναστεία αναγκάζει τον άνθρωπον να αμαρτάνει θέλοντα και μη θέλοντα.

11ος Βαθμός
είναι, η απόγνωσις που κυριεύει τον αμαρτωλόν.

12ος Βαθμός
είναι, η αυτοκτονία, δηλαδή θανατώνεται ο άνθρωπος αφ’ εαυτού του με το να κυριεύθει από την απόγνωση.

Previous post

Πως Ηταν Η Παναγια Στην Εμφανιση;

Next post

Η λέξη ανάθεμα και η σημασία της υπό του Αγίου Ιωάννου (Μαξίμοβιτς)