Διδαχές

Ευλογημένη σιωπή

Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Γιά τη σιωπή, που μ’ ερωτάς, πρέπει να ξέρεις ότι αυτή δεν έγκειται μόνο στη σιωπή της γλώσσας,αλλά προ παντός στη σιωπή των λογισμών. Αν δηλαδή σιωπά η γλώσσα σου, οι λογισμοί σου όμως κρίνουν και καταδικάζουν τους άλλους,

ε! τότε αυτό δεν είναι σιωπή! Είναι γραμμένο κάπου: «Μπορεί να ομιλής όλη την ημέρα, και όμως εσωτερικά να έχης ευλογημένη σιωπή, επειδή δηλαδή δεν θα λέγης εκείνα, που δεν αρμόζουν. Καί μπορεί να σιωπάς όλη την ημέρα, και όμως να μην τηρής θεάρεστα τη σιωπή, διότι ο λογισμός σου φλυαρεί και κατακρίνει».

Previous post

Η Νηστεία της Παναγίας

Next post

Μικρος Παρακλητικος Κανων Εις Την Υπεραγιαν Θεοτοκον