Θαύματα

Η μετά θάνατον Εμφάνιση του Αγίου Νεκταρίου στον χωροφύλακα

Όταν
ακόμη ζούσε ο Άγιος έλεγε εις ένα χωροφύλακα άπιστον, να πιστέψει. Ότι
υπάρχει δηλαδή Θεός, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να εκκλησιάζεται,
να κοινωνεί.

Ο χωροφύλαξ όμως δεν επίστευε σε τίποτα.

Πάντως ήλθεν εποχήν που ο χωροφύλαξ μετετέθη επί 12 χρόνια, από την Αίγιναν εις την Μακεδονίαν.

Μετά όμως ξαναγύρισε εις την Αίγιναν, εις την παραλίαν της Αιγίνης,
συνήντησε τον Άγιον Νεκτάριον, ο οποίος του επανέλαβε τα ίδια περί
πίστεως λόγια.

Εις την συνέχειαν ο χωροφύλαξ επήγε εις το καφενείον και
ευρήκε τους παλαιούς του φίλους και συν τοις άλλοις τους είπε:»Εντύπωση μεγάλη μου κάνει πως αυτός ο Ηγούμενος της Αγίας Τριάδος (της Μονής του Αγίου) ζει ακόμη».
«Ποιος Ηγούμενος;» τον ρωτούν.

«Ο Ηγούμενος της Αγίας Τριάδος».

«Μα ο Ηγούμενος της Αγίας Τριάδος, έχει πεθάνει τρία χρόνια τώρα».

«Πώς είπατε, έχει πεθάνει τρία χρόνια; Μα εγώ τώρα τον συνάντησα στο δρόμο και τα είπαμε!».

Ιερά συγκινήσις κατέλαβε πάντας, ως και τον χωροφύλακα όταν διαπίστωσε
ότι ο Άγιος παρουσιάσθηκε για να τον συνετίσει και τρέμοντας επήγε εις
το Μοναστήρι και προσεκύνησε μετανοημένος, τον Χριστόν και τον Άγιον
Νεκτάριον.

Previous post

Μόνο ο Θεός το ξέρει !

Next post

Χριστιανική ευγένεια - Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως