Προσευχές

Προσευχή για το κακό

Πολύ συχνά στην εποχή μας πολλοί  άνθρωποι βάλλονται από αρνητικές επιδράσεις. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την καταπολέμηση της μαύρης μαγείας είναι η απίστευτα ισχυρή προσευχή του Αγίου Κυπριανού για να σπάσει κάθε κακό και να  ενισχύσει την πίστη στον δημιουργό του.

Το μέγα όνομα του  Κυρίου Σαβαώθ

Μιχαήλ,Γαβριήλ και Ραφαήλ . Ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός

Βοηθήστε και αποδιώξτε πάσαν αρρώστια ,ανάθεμα ,κατάθεμα ,κατάρα, ψαλμοκατάραν

ζηλοφθονία, γλωσσοφαγιάν και πάσαν διαβολικήν ενέργειαν από τον/την δούλο/η του Θεου ……<όνομα> κόρη της …..<όνομα>

και από τα κτήνη αυτής και τα υπαρχοντά  της .

Άγιε  Νικόλαε ,Άγιε  Βασίλιε ,Άγιε   Νίκωνα και Νίκανδρε , Άγιε  Νικήτα και Ευλόγιε, Άγιε Σώζοντα και Νικηφόρε , Προκόπιε και Άγιοι Ανάργυροι θαυματουργοί ,Άγιε Θεράποντα ,  Άγιε Αθανάσιε  ,Άγιε  Ανδρόνικε και  Αγία Αθανασία , Άγιε Κυπριανέ και Αγία Ιουστίνα , Άγιοι Σέργιε και Βάκχε  , Αγία Βαρβάρα, Αγία Αναστασία  Φαρμακολύτρα ,Αγία Ιουλιανή ,Άγιοι Μάρτυρες  του  Χριστού ,Γεώργιέ,Δημήτριε,Θεώδωροι ,Τήρωνα Στρατηλάτη, Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες  διαλύσατε και ελευθερώσατε τη δούλην Του Θεού …..<όνομα> , κόρη   της …….<όνομα> απο της αγαθής ώρας τάυτης.Αμήν .

Previous post

Περιμένουν ένα μωρό από την Παναγία την Τσαμπίκα

Next post

Η περιουσία Του Θεού