Προσευχές

Προσευχη Πριν Απο Το Γευμα και Μετα Το Γευμα.

Πριν από το γεύμα

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Δόξα… Και νυν… Κύριε, ελέησον (γ´).

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει, πάντοτε· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10710540_723112024404404_7838080993156528393_n-720x415

 

Ευχαριστία μετά το γεύμα.

Ευχαριστούμέν σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών· μη στερήσης ημάς και της επουρανίου σου βασιλείας· αλλ ως εν μέσω των Μαθητών σου παρεγένου Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ ημών, και σώσον ημάς.

Previous post

Ποτε Δημιουργειται Η Ανθρωπινη Ψυχη;

Next post

Ποτε Κανουμε Το Σταυρο Μας Στις Ακολουθιες, Αλλα Και Γενικα Οταν Βρισκομαστε Μεσα Στην Εκκλησια;